LOB

LOB

Decaan
De taak van de schooldecaan is om jou als leerling (en de ouders) voor te lichten bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding en/of beroep. Om jou daarbij te helpen hebben de klassen het vak LOB met een programma dat door de decanen is opgesteld. Verder beschikt de decaan over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van mbo-, hbo- en universitaire opleidingen. Daarnaast heeft de decaan informatie over de studiefinanciering. Via het decanennetwerk blijven de decanen zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Oh ja, op donderdag geven de decanen geen les en zijn ze altijd bereikbaar in kamer C207.

LOB
Op het Dollard College wordt aandacht besteed aan LOB. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en – begeleiding. De decanen hebben voor LOB een programma en lesmateriaal bedacht en de mentoren gaan hiermee samen met de leerlingen tijdens de LOB-lessen aan de slag. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van LOB-activiteiten:

Carrousel
Leerjaar 4 neemt deel aan de vmbo Carrousel Groningen en Drenthe. Leerlingen brengen tijdens de laatste week van januari drie keer  een dagdeel een bezoek aan bedrijf in de omgeving. Ook schrijven ze in deze week hun sectorwerkstuk dat
 LOB gerelateerd is