Tweetalig onderwijs (TTO)

Tweetalig onderwijs (TTO)

Wat is tto (tweetalig onderwijs) op het Dollard College?
Engels is wereldwijd één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen, overheidsinstellingen en in de culturele sector hebben mensen die vloeiend Engels spreken een streepje voor. Met het tto (tweetalig onderwijs) op het Dollard College volg je meer dan de helft van je vakken in het Engels, je schrijft ook veel in het Engels. En tussen de lessen door spreek je Engels met je klasgenoten en je leraren. Met tto werk je veel samen met klasgenoten in kleinere en grotere projecten.

Met tto kijk je met een open blik naar de wereld om je heen.
Je wordt opgeleid tot wereldburger!

Spreektaal Engels
De vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, LO (lichamelijke opvoeding), Beeldende Vorming, Muziek en European and International Orientation worden in het Engels gegeven. De docenten spreken Engels, het lesmateriaal is in het Engels en jij en je klasgenoten spreken en schrijven ook Engels. Ook het mentoruur en het vak Engels zelf gaan in het Engels.

Moet je goed in Engels zijn? Nee, je hoeft niet perfect Engels te spreken, maar het is wel belangrijk dat je Engels leuk vindt. Misschien kijk je nu al vaak Engelstalige films of series of speel je Engelstalige videospelletjes. Je moet niet bang zijn om Engels te praten en je moet het ook niet erg vinden dat je misschien wat langer met je huiswerk bezig bent omdat alles in het Engels gaat.

In het begin is het misschien wat vreemd. Maar omdat je dagelijks met je klasgenoten en docenten Engels spreekt went het snel.

Bij tto wordt gebruik gemaakt van de CLIL-didactiek (Content Language Integrated Learning). Hierbij wordt de Engelse taal geïntegreerd in de andere vakken en de samenhang tussen de vakken wordt benadrukt. Er is veel aandacht voor communicatie, cognitieve uitdaging en cultuur.

Na drie jaar tto kun je examen doen voor een internationaal erkend Cambridge certificaat. In het vijfde jaar vwo kun je dan nog een keer een Cambridge-examen op een hoger niveau afleggen.

Samenwerken
Voor bijna alle vakken werk je samen in projectgroepjes met een of meerdere klasgenoten. Daarnaast heb je ook individuele opdrachten. Sommige projecten zijn ‘vakoverstijgend’, dan werk je voor meerdere vakken aan hetzelfde project. Je overlegt met elkaar en maakt planningen en afspraken. Wij vinden het belangrijk dat je elkaar respecteert. Maar ook dat je elkaars talenten erkent en elkaar helpt om samen iets moois te maken.

Wereldburger
Bij het vak European and International Orientation (EIO) kijk je naar de wereld om je heen, dichtbij en ver weg. 

Overige vakken
De vakken Nederlands, Wiskunde, Frans, Duits en Filosofie, worden in het Nederlands gegeven, hoewel er bij Frans en Duits zoveel mogelijk Frans en Duits wordt gesproken.

Laptop
Alle leerlingen van tto werken met dezelfde laptops. Je ouders/verzorgers schaffen zo’n laptop aan via school, jij kunt er zowel op school als thuis mee werken. Bij de meeste vakken werk je alleen met je laptop. Bij een paar vakken werk je je ook met boeken. Door te werken met je laptop gaan je computervaardigheden vooruit. Met internet heb je altijd toegang tot veel Engelstalige teksten en filmpjes die je extra uitleg geven. Bovendien kan je je aantekeningen makkelijk opslaan en terugvinden en … kan je hond je huiswerk niet opeten!

(Quote)
Anouk: “I like tto because, i like the people surrounding me, they are nice and it’s also very well. 

Drie jaar tto
Tto is een opleiding op vwo-niveau. De eerste drie jaren krijg je tto en volg je de eerder genoemde vakken in het Engels. In klas 4 tot en met klas 6 vwo krijg je de vakken in het Nederlands. In 5 vwo doe je vervroegd eindexamen voor het vak Engels. Uiteindelijk doe je in klas 6 vwo examen in de overige vakken. Deze examens doe je in het Nederlands.

Toelating tot tto
Voor toelating tot tto is een vwo-advies van de basisschool nodig. Na aanmelding voor het tto, word je uitgenodigd voor een intelligentietest en een motivatiegesprek. Als beide goed zijn en er is plaats, dan kun je starten in 1tto.

Extra kosten
Het aanbieden van een dergelijk uitgebreid en gevarieerd lesprogramma brengt extra kosten met zich mee. De kosten voor het eerste jaar zijn € 200,-, voor het tweede jaar € 435,- ,voor het derde jaar 

€ 1000,- en voor het 4e jaar € 75,-. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van € 425,-. Van dit bedrag worden de kosten voor de excursies, lezingen van gastsprekers, theatervoorstellingen, het device en het Cambridge examen betaald.

Meer informatie?
Heb je nog vragen? Hieronder staan een aantal handige links waar je meer informatie kan vinden. Verder kunnen jij en je ouders/verzorgers per email of telefonisch vragen stellen. Stuur je vraag naar de coördinator van de tto-afdeling mevrouw Stiefelhagen: tto.hommesplein@dollardcollege.nl of bel 0597-670200.

Interessante links:
http://www.ikkiestto.nl/

Deze site is speciaal voor leerlingen van groep 8 en laat zien hoe het er op een tto-school aan toe gaat. Je ziet interviews met leerlingen en je kunt een kaart met alle tto-scholen van Nederland raadplegen.

 http://www.europeesplatform.nl/tto/ 

Het Europees platform houdt in de gaten of tto-scholen goed presteren. Op deze website vind je veel informatie over de eisen waaraan een tto-school moet voldoen.

Links naar filmpjes waarin leerlingen vertellen over hun ervaring binnen tto:

Ruben: https://youtu.be/eXYjBXg0rEA

Mila en Zoë: https://youtu.be/Z8vpkGEGU5g

Anouk, Tess en Talitha: https://youtu.be/laXxCNNN77o