Samenvoeging onderwijs Winschoten

Samenvoeging onderwijs Winschoten

Vanaf augustus ’22 zijn Dollard College en Ubbo Emmius Winschoten samengevoegd en gaan verder onder de naam Dollard College. 

Waarom samen?
Beide scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs hebben hun krachten gebundeld om een volwaardig en breed onderwijsaanbod in Winschoten en omgeving te kunnen blijven garanderen. Voor beide scholen staat het belang van de leerling voorop. Wij willen alle keuzemogelijkheden qua onderwijs blijven bieden. Het voortgezet onderwijs in Oost-Groningen krijgt namelijk te maken met een dalend aantal leerlingen. Op deze manier kunnen we nu en in de toekomst het ‘totaalpakket’ aan onderwijs garanderen: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Huisvesting
In Winschoten kies je vanaf schooljaar 2022-2023 niet voor een vestiging, maar word je aan de hand van jouw advies ingedeeld:

Bovenburen 60-76 (voorheen Ubbo Emmius):
Onderbouw vmbo tl, kb, bb.

Hommesplein:
Onder- en bovenbouw vwo (gymnasium, atheneum, tto), havo, isk.

PrO Winschoten (naamswijziging, voorheen ‘Bovenburen PrO’):
Praktijkonderwijs en schakeltraject PrO-vmbo.

Campus Winschoten
Bovenbouw vmbo tl/gl/kb/bb, mbo.