Schoolgids

De schoolgids is bestemd voor ouders van onze leerlingen. In de schoolgids vertellen we kort over onze begeleiding en ondersteuning, algemene zaken en regelingen. We hebben niet alle informatie in de schoolgids opgenomen maar alleen die informatie die wij wettelijk verplicht zijn te melden. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op deze website of het portaal www.mijndollardcollege.nl (alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers van huidige leerlingen).   

Download hier de schoolgids