Internationalisering

Internationalisering

Internationalisering TTO

In klas 1 en 2 volgen leerlingen het vak European and International Orientation (EIO). Dit vak heeft als doel dat leerlingen zich thuis gaan voelen in de wereld en dat ze voorbereid zijn op het leven (studeren, werken en wonen) in een internationale omgeving. Kortom, dat leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers. Een wereldburger is iemand die:

·        zich gemakkelijk aanpast aan nieuwe omstandigheden

·        zich in nieuwe groepen weet te manifesteren

·        om kan gaan met nieuwe media en technologie

·        eenvoudig nieuwe contacten legt

·        breed geïnteresseerd is

·        openstaat voor nieuwe ideeën

·        zijn inzichten goed weet te verwoorden en te presenteren

·        taalvaardig is

·        geografische kennis heeft

·        goed kan samenwerken met anderen

Daarnaast wordt getracht om internationalisering binnen elk vak terug te laten keren en er zijn projecten waarbij bijvoorbeeld aandacht wordt besteed aan verschillende culturen.

In klas 3 tto vindt er een meerdaagse uitwisseling plaats met leerlingen uit Spanje.

Internationalisering in klas 4

Tot het studieprogramma van het vierde leerjaar havo en atheneum behoort het onderdeel internationalisering. Alle leerlingen uit havo 4 en atheneum 4 nemen deel aan een activiteitenweek met een culturele en maatschappelijke inslag. We brengen leerlingen in contact met een andere taal & cultuur en werken daarnaast aan burgerschap. De buitenlandexcursies vinden plaats in Engeland, Duitsland, Frankrijk (stedenreizen). Tijdens de excursieweek zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd. Deze reizen zijn voor de leerlingen die geen Latijn en Grieks in het vakkenpakket hebben. Voor deze leerlingen wordt namelijk een andere reis georganiseerd.

Internationalisering voor leerlingen met Latijn/Grieks 

In de vierde klas van het Gymnasium gaan de leerlingen op studiereis naar de stad der steden: Rome, de bakermat van onze cultuur. 

De vijfdaagse culturele reis heeft een sterk educatief karakter. De reis maakt deel uit van het onderwijsprogramma van het Gymnasium en wordt gedurende acht maanden in de lessen intensief voorbereid en getoetst. De leerlingen verwerven kennis op het gebied van de kunstgeschiedenis (architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst), archeologie, mythologie, geschiedenis, literatuur, filosofie, Italiaans en de verschillende godsdiensten. Op basis van eigen onderzoek maken de leerlingen samen hun eigen digitale reisgids en geven ze als expert op locatie aan medeleerlingen één of meerdere presentaties. Na afloop van de reis leggen de leerlingen hun ervaringen vast in een zelf te kiezen vorm.  

Het doel van de reis is de leerlingen 30 eeuwen geschiedenis, vanaf de vroegste periode (10de eeuw v. Chr.) tot aan de dag van vandaag, te laten zien en ervaren. Elke dag staat een ander deel en / of tijdsperiode van Rome centraal. De Romereis wordt altijd als één van de hoogtepunten van de schoolcarrière ervaren. 

Internationalisering in 5Ga

In 5GA doen leerlingen mee aan een internationale uitwisseling. Onze school heeft al meer dan 25 jaar een internationale uitwisseling en langlopende contacten met partnerscholen in Duitsland, Polen, Finland, Japan en Spanje.

Het internationaliseringsprogramma voor 5GA bestaat uit twee delen. In november is er een week opgenomen in het curriculum waarin de leerlingen van het Dollard College Hommesplein een leerling uit een ander land thuis ontvangen en samen met deze gast deelnemen aan een uitgebreid programma op school en daarbuiten. 

Alle leerlingen van 5GA doen in november mee aan het project bij ons op school. Zij kunnen zich opgeven voor het ‘hosten’ van een buitenlandse leerling. Van elke partnerschool komen er leerlingen naar Winschoten om dan een week bij een Nederlandse leerling te verblijven. De leerlingen werken in gemixte projectgroepen aan een actueel thema, volgen diverse workshops, gaan op excursie naar Amsterdam en nemen deel aan het grote Internationale Cooking Festival op school. Dit thuisprogramma, waaraan ieder jaar gemiddeld meer dan 110 leerlingen aan deelnemen, wordt in het voorjaar gevolgd door een tegenbezoek met een aantal groepen van onze leerlingen.