Tegemoetkoming schoolkosten

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer 050 - 316 43 21 of via www.studiefondsgroningen.nl.

De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor:

• school (schoolbenodigdheden, kamp, excursies)

• sportclub

• vereniging- kunstzinnige vorming.

De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig, en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting zelf ook hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio’s. De stichting is te bereiken op tel. 013 - 545 16 56 of www.leergeld.nl.