Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers

Welkom op de pagina van vestiging Hommesplein!
Op vestiging Hommesplein vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Naast vaste contactmomenten is het voor u als ouders/verzorgers altijd mogelijk om contact op te nemen met de mentor/coach.

Contactmomenten
Aan het begin van het schooljaar is er voor u een informatieve ouderavond. Hier ontvangt u de eerste informatie van de mentor/coach, de jaarplanning en krijgt u inzicht in wat er tijdens het schooljaar van uw zoon/dochter wordt verwacht. Na de rapportvergadering is het mogelijk om in contact te komen met vakdocenten. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om met een aantal docenten en/of de mentor/coach te spreken over de resultaten van uw zoon/dochter. Naast deze contactmomenten organiseert de ouderraad ook een thema-avond. Dit betreft een actueel thema die maatschappelijk breed wordt gedragen.

Portal
Alle ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord voor het portaal (Mijn Dollard College) van het Hommesplein. Hier kunt u algemene informatie over onze school vinden, de geplande activiteiten, vrije dagen, etc. Tevens blijft u op de hoogte van alle actuele informatie.