Lestijden

Lestijden

In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je het lesrooster uitgereikt. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte/afwezigheid van een docent of door activiteiten. We verzoeken jou en jouw ouders/verzorgers hier rekening mee te houden. De roostermakers streven ernaar om jouw lesdag zo kort mogelijk te houden.

De lestijden zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag
1e lesuur:     08.20 uur - 09.10 uur
2e lesuur:     09.10 uur - 10.00 uur
pauze:          10.00 uur - 10.20 uur
3e lesuur:    10.20 uur - 11.10 uur
4e lesuur:    11.10 uur - 12.00 uur
pauze:          12.00 uur - 12.25 uur
5e lesuur:    12.25 uur - 13.15 uur
6e lesuur:    13.15 uur - 14.05 uur
7e lesuur:    14.05 uur - 14:55 uur
pauze:
8e lesuur     15.05 uur - 15.55 uur
9e lesuur     15.55 uur - 16.45 uur