Vakken

Vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. In de onderbouw kijken de leraren goed naar wat jij kunt. Als de leerstof te moeilijk is, doe je een stapje terug. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je een ‘treetje hoger’ werken. Zo werk je altijd op je eigen niveau en in je eigen tempo.

Bij veel vakken moet je ‘echt leren’. Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van de leerstof. Maar vaak moet je ook iets leren doen. Bijvoorbeeld iets vertellen in het Engels of Frans. Of onderzoek doen met een microscoop.

Dit zijn de vakken die je in de onderbouw kunt krijgen:

1. Nederlands
2. Engels
3. Frans
4. Duits
5. wiskunde
6. biologie
7. filosofie (vwo)
8. aardrijkskunde
9. geschiedenis
10. muziek
11. beeldende vormgeving
12. lichamelijke opvoeding
13. coaching & mentoruur

Andere vakken zoals Latijn, natuur- en scheikunde, (bedrijfs)economie, ckv en tekenen krijg je later.