Vakken

Vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. In de onderbouw kijken de leraren goed naar wat jij kunt. Als de leerstof te moeilijk is, doe je een stapje terug. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je een ‘treetje hoger’ werken. Zo werk je altijd op je eigen niveau en in je eigen tempo.

De meeste vakken beginnen al in de eerste klas. Andere vakken zoals Latijn, natuur- en scheikunde en economie krijg je pas in de tweede. Bij veel vakken moet je ‘echt leren’. Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van de leerstof. Maar vaak moet je ook iets leren doen. Bijvoorbeeld iets vertellen in het Engels of Frans. Of onderzoek doen met een microscoop.

Hieronder staan de vakken die je kunt krijgen.

1. Nederlands
2. Engels
3. Wiskunde
4. Natuur en Gezondheid
    Biologie
    Verzorging
5. Natuur en Techniek
    Natuur- en scheikunde
    Techniek
6. Mens en Maatschappij
    Aardrijkskunde
    Geschiedenis
    Economie
7. Kunst en Cultuur
    Handvaardigheid
    Tekenen
    Muziek
8. Bewegen en Sport
9. Frans
10. Duits
11. Latijn