Vwo

Vwo

Vwo
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bereidt jou voor op het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De opleiding duurt zes jaar, inclusief de eerste twee leerjaren. Als je in het derde jaar bij ons op school komt, kom je in de derde klas van het atheneum of gymnasium. We breiden de leerstof van de vakken van het tweede leerjaar in het derde leerjaar uit. Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium? Het belangrijkste verschil is dat je als gymnasiumleerling ook les krijgt in Latijn en Grieks. In de loop van het derde schooljaar kies je een profiel. De decaan en je mentor helpen jou hierbij. Welk profiel je kiest, hangt af van jouw belangstelling en de opleiding die je hierna wilt volgen.

Je kunt uit de volgende profielen kiezen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Het vwo bestaat uit twee opleidingen: het gymnasium en het atheneum.

Beide opleidingen hebben hetzelfde niveau, duren allebei 6 jaar en bereiden je voor op het wetenschappelijk onderwijs (WO), de universiteit. Het belangrijkste verschil tussen de twee opleidingen is dat je op het gymnasium Grieks en Latijn leert.

Gymnasium
De invloed van de Grieken en Romeinen op onze manier van leven en onze taal is groot. Heel veel woorden en begrippen in het Nederlands zijn afgeleid van het Grieks of Latijn. Om er een paar te noemen: artiest, docent, fictie, initiatief, taxi, januari, kalender, machine, salaris, discotheek...! Namen van Griekse en Romeinse helden worden vaak ook als naam voor clubs of producten gebruikt, zoals Ajax, Herakles of Nike.

Op het gymnasium kom je ook veel te weten over de cultuur van de Grieken en Romeinen. Hun cultuur heeft onze westerse manier van leven beïnvloed op veel gebieden: literatuur, architectuur, kunst, rechtsgeleerdheid, filosofie, politiek en toneel. Zonder de Grieken en Romeinen hadden onze levens er heel anders uitgezien!

Voor leerlingen van het gymnasium gaat de wereld van de Grieken en Romeinen helemaal open en je zult ontdekken dat de wereld om je heen Grieks-Romeins gekleurd is. Als je door Nederland en  Europa reist, zul je veel “overblijfselen” uit de tijd van de Grieken en Romeinen ontdekken. Je zult ook ontdekken dat leerlingen die geen gymnasium doen aan die “schatten uit vroeger tijden” voorbij lopen zonder te zien hoe ze tot stand zijn gekomen. Jij zult dingen “zien” die anderen niet zien. Kortom: je ziet meer. Hoe cool is dat?