Aanmelden voor onze school

Na een gesprek met je meester of juf in februari weet je welk advies je voor het Voortgezet onderwijs krijgt. Je kunt je dan aanmelden bij onze school. Het aanmeldformulier van onze school krijg je meestal via de basisschool. Je kunt het formulier ook bij ons opvragen of hier downloaden en ingevuld bij ons inleveren of naar ons toesturen. Doe dit wel voor 1 maart! We zien je graag voor de zomervakantie bij de kennismakingsavond!

In het bijgaande bestand staan de toelatingseisen voor het instromen in havo4 en vwo5 uiteengezet. Je kunt je aanmelden bij jouw decaan. 

Mocht je later instromen op onze vestiging, gebruik dan onderstaande formulieren. U kunt gebruik maken van het digitaal verzenden van deze formulieren door deze te downloaden en te openen in Adobe Acrobat.

Aanmelden voor 4HAVO / 5HAVO

digitaal aanmeldingsformulier 4HAVO en 5HAVO 2022-2023

Aanmelden voor 4VWO / 5VWO / 6VWO

digitaal aanmeldingsformulier 4,5,6 Atheneum 2022-2023

digitaal aanmeldingsformulier 4,5,6 Gymnasium 2022-2023Aanmelden voor onze school