Aanmelden voor onze school

Aanmelden voor onze school

Na een gesprek met je meester of juf in februari weet je welk advies je voor het Voortgezet onderwijs krijgt. Je kunt je dan aanmelden bij onze school. Het aanmeldformulier van onze school krijg je meestal via de basisschool. Je kunt het formulier ook bij ons opvragen of hier downloaden en ingevuld bij ons inleveren of naar ons toesturen. Doe dit wel voor 1 maart!

We zien je graag voor de zomervakantie bij de kennismakingsavond!


Aanmelden voor 4HAVO / 5HAVO

digitaal aanmeldingsformulier 4HAVO en 5HAVO 2021-2022


Aanmelden voor 5VWO / 6VWO

digitaal aanmeldingsformulier 4,5,6 Atheneum 2021-2022

digitaal aanmeldingsformulier 4,5,6 Gymnasium 2021-2022